โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ การแข่งขันจรวดกระดาษ ให้แก่นักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน

กิจกรรมสัปดาห์
กิจกรรมสัปดาห์