โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ 24,25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ได้ทำการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 24,25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจกับนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา