โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ Classroom meeting ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนบ้านควนเนียง

จัดประชุมผู้ปกครอง
จัดประชุมผู้ปกครอง