โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ดวงอาทิตย์ การทำความเข้าใจแผนที่จำลองจุดดับบนดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของกิจกรรมของจุดบนดวงอาทิตย์นั้นแตกต่างกันไปตามวัฏจักรต่างๆ นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งคำถามว่า กิจกรรมของจุดบนดวงอาทิตย์นั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิของโลก ตามทฤษฎีต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมของจุดบน ดวงอาทิตย์ จะส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก มีผลกระทบอย่างมาก

ตามบันทึก เราสามารถรู้ได้ว่าในช่วงยุคน้ำแข็งน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1645 ถึง 1715 อุณหภูมิโลกลดลงอย่างมาก และมีอุณหภูมิลดลงอย่างมากทั่วโลก แทบจะกล่าวได้ว่าโลกได้ประสบกับฤดูหนาวที่หนาวที่สุด และแม่น้ำและทะเลสาบก็มีระดับความเยือกแข็งที่แตกต่างกันไป แม้แต่งานมหกรรมน้ำแข็งและหิมะก็จัดขึ้นในพื้นที่แม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งหายาก

ผลกระทบของจุดบนดวงอาทิตย์ต่อสภาพอากาศ เหตุผลที่จุดต่ำสุดของปรากฏการณ์มอนเดอร์ เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่สามารถสังเกตได้ในระยะอื่นๆ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ในช่วงจุดต่ำสุดของปรากฏการณ์มอนเดอร์ตลอดทั้งเดือน ในช่วงเวลานั้น มีเพียงจุดดับบนดวงอาทิตย์ประมาณ 50 จุดเท่านั้นที่ทำงานอยู่

ดวงอาทิตย์

เกี่ยวกับว่ากิจกรรมของดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกหรือไม่ ตั้งแต่ปี 1801 นักอุตุนิยมวิทยาชาวยุโรป เฮอร์เชลได้คาดเดาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากการสังเกตของเฮอร์เชล เมื่อกิจกรรมจุดบนดวงอาทิตย์น้อยลง ปริมาณน้ำฝนของโลกจะลดลงอย่างมาก และผู้คนยังพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมแสงอาทิตย์ต่อสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาต่ำสุดของมอนเดอร์ เมื่อจุดดับบนดวงอาทิตย์ยังคงลดลง อุณหภูมิในยุโรปตะวันตกก็จะเย็นขึ้น

นอกจากนี้ อุณหภูมิของพื้นดินในซีกโลกเหนือยังสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฏจักรของกิจกรรมสุริยะอีกด้วย เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงค่อยๆให้ความสำคัญกับภาวะเรือนกระจกมากขึ้น ซึ่งเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์

เนื่องจาก ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา อุณหภูมิโลกได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจมนุษย์ องค์การสหประชาชาติยังได้เริ่มประเมินผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้าง แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไม่ได้เกิดจากมนุษย์เท่านั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของกิจกรรมแสงอาทิตย์ เนื่องจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญของแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก

จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมของดวงอาทิตย์บนโลกมีความหมายมาก อุณหภูมิพื้นดินในซีกโลกเหนือเชื่อมโยงกับวัฏจักรสุริยะ เหตุใดกิจกรรมของดวงอาทิตย์จึงส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก จากการวิจัยในปัจจุบัน เราเชื่อว่ามี 3 กลไกหลักสำหรับกิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก ได้แก่ กลไกการแผ่รังสีรวมของดวงอาทิตย์ กลไกสภาพอากาศในอวกาศ และกลไกการเปลี่ยนแปลงรังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์

กลไกการแผ่รังสีรวมของดวงอาทิตย์ ตามกลไกการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่ตกถึงพื้นจะก่อให้เกิดการแผ่รังสี 2 ประเภท คือการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง และการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์แบบกระจาย การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงหมายความว่าหลังจากที่รังสีดวงอาทิตย์ถูกกระจาย และถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศแล้ว มันยังคงส่งตรงไปยังพื้นผิวตามทิศทางการฉายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในขณะที่การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์แบบกระจาย หมายความว่าหลังจากที่แสงอาทิตย์สูญเสียผ่านฝุ่นและก๊าซในชั้นบรรยากาศ ถูกส่งมาจากมุมอื่นๆทางอ้อมลงสู่พื้นผิว ในทางกลับกัน กิจกรรมของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่เกิดจากชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลไกของสภาพอากาศในอวกาศระบุว่ากิจกรรมของดวงอาทิตย์ จะส่งผลต่อการไหลของอนุภาคต่างๆทั่วอวกาศบนโลก เนื่องจากสภาพอากาศในอวกาศได้รับผลกระทบจากความเร็วลม และความหนาแน่นของลมสุริยะเป็นหลัก ในระดับหนึ่งปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในอวกาศ ตัวอย่างเช่น การรบกวนและแสงเป็นประกายของบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ การเกิดแสงออโรราและการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวโลก เป็นต้น

กลไกการเปลี่ยนแปลงของรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ดวงอาทิตย์นำมา อาจทำให้คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของบรรยากาศชั้นกลาง และชั้นบนของโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผ่านไปยังชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ด้วย ของคลื่นดาวเคราะห์จึงทำให้เกิดสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศในอวกาศยังได้รับผลกระทบจากกิจกรรมแสงอาทิตย์ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์ได้รับจากการสังเกต อันที่จริง กิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และกิจกรรมภูมิอากาศเป็นระบบอิสระที่ซับซ้อนมาก และอาจมีจุดตัดระหว่างกัน สำหรับการวิจัยปัจจุบันในพื้นที่นี้ นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการประเมินง่ายๆเท่านั้น จากมุมมองของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่ามีความเชื่อมโยงภายในเสมอไป เนื่องจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกว้างขวางมาก จึงไม่ทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่

สาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกทั้งโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงการพัฒนาของมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยของมนุษย์และอีกส่วนหนึ่ง เป็นเพราะเป็นช่วงที่จุดดับบนดวงอาทิตย์ทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานั้น และผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นเกิดจากหลายเหตุผล จากสถานการณ์จุดดับบนดวงอาทิตย์ที่สังเกตได้ในปัจจุบัน และบันทึกโดยละเอียดของการติดตามกิจกรรมของดวงอาทิตย์โดยดาวเทียมของจีน

เราสามารถทราบได้ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะจำศีล และมีอายุยืนยาวประมาณ 30 ปี ทันทีหลังจากนั้นโลกจะนำเข้าสู่ยุคน้ำแข็งน้อย คลื่นความเย็นปกคลุมทุกประเทศบนโลก แม้ว่าอุณหภูมิของโลกโดยรวมอาจลดลง แต่วิทยาการของมนุษย์เราก้าวหน้ามากจนปลูกพืชเทียม และสัตว์อาจไม่ได้รับผลกระทบของการอยู่รอดของสัตว์ และพืชอาจยากขึ้นเรื่อยๆ

แต่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทนความหนาวเย็นและเมล็ดพืชเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ 5 ครั้งบนโลก 4 คน มักเกิดจากความหนาวเย็นรุนแรงฉับพลัน ดังนั้น มุมมองที่ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะเข้าสู่ช่วงจำศีลจึงไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกยังห่างไกลจากการควบคุมโดยตัวแปรเดียว

และการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกก็ยังคงดำเนินต่อไป ผมเชื่อว่าหากดวงอาทิตย์เข้าสู่ช่วงจำศีลจริงๆ ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ก่อนที่ลิงโบราณจะพัฒนาเป็นมนุษย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่น ลิงโบราณที่แต่เดิมอาศัยอยู่บนต้นไม้จึงถูกบังคับให้อาศัยอยู่บนพื้นดิน

เทคโนโลยีของมนุษย์อาจช่วยให้เราอยู่รอดในยุคน้ำแข็งน้อยได้ ในเวลานั้น ลิงโบราณจำนวนมากวิวัฒนาการมาเป็นท่าทางเดินตัวตรงเพื่อต่อต้านศัตรูตามธรรมชาติ และจากนั้นพวกมันก็มีสมองที่ชาญฉลาดและมือที่ยืดหยุ่นได้ สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามมา เช่นเดียวกับที่ดาร์วินกล่าวไว้ว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่านั้น ที่สามารถอยู่รอดและรับมือกับสภาพธรรมชาติที่ซับซ้อน

บทความที่น่าสนใจ : ดวงจันทร์ ยานสำรวจดวงจันทร์ของจีนสำรวจแอ่งน้ำเอตเคน