โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564  ทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ของเรา นำโดย นางสาว อังศุมาวรรณ ฉวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านควนเนียง ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบ ทุกท่านพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินด้วยความตั้งใจและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ประเมินความสามารถ
ประเมินความสามารถ