โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

มอบทุนให้นักเรียนยากจนพิเศษจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำภาคเรียนที่ 2/63

มอบทุนให้นักเรียนยากจน พิเศษจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำภาคเรียนที่ 2/63

วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ได้มอบเงินทุนให้แก่ นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำภาคเรียนที่ 2/63 จำนวน 24 คน เป็นเงินจำนวน 26,000 บาท

มอบทุนให้นักเรียนยากจน
มอบทุนให้นักเรียนยากจน