โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

รับเข็มลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2563

รับเข็มลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2563

ทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เนตรนารีลลิตา มีพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2563
รับเข็มลูกเสือ
รับเข็มลูกเสือ