โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนเนียง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้อำเภอบ้านนาสารได้มอบทุนการศึกษา “เด็กดีวันปิยะ” ให้กับเด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนเนียง

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ร่วมพิธีวางพวงมาลา