โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

เส้นประสาท ส่งผลต่อสมองและการทำงานของร่างกายอย่างไร

เส้นประสาท ส่งผลต่อสมองและการทำงานของร่างกายได้หรือไม่ การบำบัดด้วยอาหาร สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ควรให้ความสนใจกับการเสริมอาหารทะเล อาหารที่รับประทานได้เช่น ถั่ว ปลา นม รวมถึงผักและผลไม้ต่างๆ และอาหารอื่นๆ ในอาหารประจำวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอ ควรจัดหากรดไขมันจำเป็นให้เพียงพอ เพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้กรดไขมันจำเป็นอย่างเพียงพอในอาหาร

ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของสมอง วอลนัท น้ำมันปลา น้ำมันดอกคำฝอย และน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสมีกรดไขมันจำเป็นมากกว่า ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ในอาหาร จิตบำบัด เพื่อรักษาความเครียด ความวิตกกังวล ความหงุด หงิด การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อื่นๆ ในระยะยาวหรือซ้ำๆ กัน อาจทำให้เยื่อหุ้มสมองรู้สึกตื่นเต้น และยับยั้งกระบวนการสมดุลที่ไม่สมดุล ซึ่งไม่เอื้อต่อการควบคุมโรค

ดังนั้น ผู้ป่วยสูงอายุที่สมองลีบ ควรรักษาอารมณ์ให้มีความสุข ขจัดอาการบาดเจ็บทางจิตใจเช่น การมองโลกในแง่ร้าย ความกลัว ความซึมเศร้า ความหงุดหงิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงผลการรักษา เพราะส่งเสริมการฟื้นตัว

เส้นประสาท

กิจกรรมบำบัดเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดี การประสานงาน และการควบคุมของมือ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ป่วย เพิ่มช่วงของกิจกรรมร่วมกัน ปรับปรุงการทำงานของมือ ควรปรับปรุงกิจกรรมของชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของอนาคต ชีวิตประจำวันและการจ้างงานต่อไป มีหลายวิธีในระหว่างการรักษา ควรเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสม ตามอาการทางคลินิกที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละราย

สาเหตุของการฝ่อของ เส้นประสาท สมอง สมองลีบเกิดจากหลายปัจจัย พันธุศาสตร์ การบาดเจ็บที่สมองบาดแผล โรคหลอดเลือดสมอง โรคไข้สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง เนื้องอกในสมอง โรคลมบ้าหมูในระยะยาว การสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์มากเกินไป ภาวะทุพโภชนาการ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ พิษจากแก๊ส โรคพิษสุราเรื้อรัง

ภาวะหลอดเลือดในสมอง ภาวะขาดเลือดในสมอง ภาวะขาดออกซิเจนเป็นต้น การทำลายเนื้อเยื่อสมองและการฝ่อ การเสียรูปของเซลล์ประสาท ในทางการแพทย์ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และเส้นโลหิตตีบในสมองเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเสื่อมของสมองในวัยชรา

อาการของการฝ่อของ เส้นประสาท สมอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท การทำงานของสมองลดลง และการลดลงของความรู้ความเข้าใจ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และระดับของการฝ่อของสมอง เยื่อหุ้มสมองฝ่อกระจายถูกครอบงำโดยภาวะสมองเสื่อม การสูญเสียสติปัญญา ความจำเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง รวมถึงความผิดปกติทางพฤติกรรม บางรายมีอาการอัมพาตครึ่งซีกและอาการชัก

การฝ่อของสมองที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมการฝ่อของสมองน้อยนั้น ทำให้เกิดความผิดปกติของภาษา ความผิดปกติของแขนขา และอาการสั่นโดยเจตนา วิธีป้องกันสมองลีบ ควรเพิ่มการทำงานของสมอง เพื่อใช้ความก้าวหน้า หนังสือพิมพ์ การคำนวณ การบริหารสมองย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการทำงานของเส้นประสาทสมอง และการเคลื่อนไหวของข้อมูลทางประสาทสัมผัสอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตของสมอง ชะลอความชราของเซลล์สมอง เพื่อชะลอกระบวนการฝ่อของสมอง การป้องกันการฝ่อของสมอง ควรป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดก่อน โดยเฉพาะโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพของหลอดเลือดเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว สามารถตรวจพบได้เร็ว วินิจฉัยได้เร็ว แต่ควรให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

ควรควบคุมการพัฒนาของสภาพ จากการปรับวิถีชีวิตการปรับปรุงโครงสร้างทางโภชนาการ การแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีที่สำคัญที่สุดคือ การใช้ยาเพื่อควบคุมแน่นอนว่า การใช้ยาควรค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ อาการท้องผูก เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่ง ของอุบัติเหตุหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดกะทันหัน รวมถึงหลอดเลือดสมองทำให้เกิดความเสียหายโดยตรง และร้ายแรงที่สุดต่อเนื้อเยื่อสมอง

ดังนั้น วัยกลางคนและผู้สูงอายุจะต้องควบคุมการถ่ายอุจจาระ เพื่อป้องกันอาการท้องผูก โดยปกติแล้ว สามารถกินผักและผลไม้มากขึ้น ทานอาหารเบาๆ สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกรุนแรง สามารถดื่มชา ใบมะขามแขก อันตรายจากการฝ่อของเส้นประสาทสมอง เกิดจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตสูง จากสถิติพบว่า อัตราการเสียชีวิตของโรคสมองลีบต่างๆ เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต จากโรคสมองลีบต่างๆ ประมาณ 15 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด ในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา อัตราการตายของโรคต่างๆ ที่เกิดจากการฝ่อของสมองเพียงอย่างเดียว มีมากกว่ามะเร็งทั้งหมด อัตราการเสียชีวิตของโรคสมองลีบนั้น ไม่สามารถจินตนาการได้ เพราะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคต่างๆ ของสมองลีบนั้นสูงมากจนคนไม่ค่อยระวัง

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่  กล้ามเนื้อหัวใจ  การวินิจฉัยและการตรวจชิ้นเนื้อของหัวใจเป็นอย่างไร