โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

โครงการ Youth for Young ตอนเด็กสุราษฎร์

โครงการ Youth for Young ตอนเด็กสุราษฎร์

โครงการ Youth for ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ของเราได้ทำการเข้าร่วมกับ โครงการ Youth for Young ตอนเด็กสุราษฎร์
ร่วมมือกัน อาสาพัฒนาเมืองคนดี โดยมีนักเรียน ใน 6 โรงเรียนคือ รร.สุราษฎร์ธานี/รร.สุราษฎร์พิทยา/รร.เมืองสุราษฎร์ธานี/ รร.สุราษฎร์ธานี 2/ รร.เทศบาล 5 และ รร.เทพมิตรศึกษา
เป็นจำนวนทั้งหมด 178 คน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้น้องๆนักเรียน ผ่านกิจกรรมจิตอาสา และร่วมพัฒนาโรงเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน เครื่องเล่น ห้องน้ำ ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านควนเนียง ได้รับการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยกันคือ
โครงการ Youth for
โครงการ Youth for