โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

โรคหลอดเลือดสมอง และความผิดปกติของร่างกาย

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง การปรับการรับประทานอาหาร ตามหลักการของการเกิดโรค การควบคุมอาหารในระดับปานกลางและความสมดุล ควรจัดอาหาร 3 มื้อต่อวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง มากขึ้น ตามรายงาน นม ปลา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม หอมหัวใหญ่ สตรอวเบอร์รี ช่วยป้องกันลิ่มเลือดได้ดี

น้ำดื่มที่เพียงพอ ปริมาณการดื่มน้ำปกติในแต่ละวัน ควรสูงถึง 2,000 ถึง 2500 มิลลิลิตร สำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องดื่มน้ำให้มากขึ้น เลือดของผู้สูงอายุมีลักษณะข้น เหนียว จับตัวเป็นก้อนและจับตัวเป็นก้อนได้หลายระดับ การดื่มน้ำมากขึ้นคือ มีประโยชน์ในการลดความหนืดของเลือด ลดการเกิดลิ่มเลือดในสมอง มีลักษณะข้นเหนียว จับเป็นก้อน การดื่มน้ำมากขึ้นจะช่วยลดความหนืด และลดความเสี่ยงในการตรวจเลือดในสมอง

ในการเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา ควรเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา จำกัดการบริโภคเกลือ ทางที่ดีไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน และอาหารไม่ควรเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก การใช้สมองร่วมกับการทำงาน และการพักผ่อนไม่ควรนานเกินไป ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ควรใช้สมองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และควรพักประมาณ 10 นาที ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีควรใช้สมองประมาณครึ่งชั่วโมง และควร พัก 5 ถึง 10 นาทีเพื่อไม่ให้เมื่อยมากเกินไป

กฎแห่งชีวิต ผู้สูงอายุต้องมีชีวิตที่สม่ำเสมอ เพราะการปรับตัวทางสรีรวิทยา และการปรับตัวของผู้สูงอายุลดลง ชีวิตไม่ปกติ ทำให้เกิดความผิดปกติของการเผาผลาญได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลีกเลี่ยงการเข้านอน หลังอาหาร เลือดจะสะสมในกระเพาะอาหารและลำไส้หลังอาหาร เพื่อช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะย่อยอาหาร ในขณะที่ปริมาณเลือดในสมองค่อนข้างลดลง

สมองอุดตัน ความผิดปกติของร่างกาย ควรใช้ยาประเภทใด

สมองอุดตัน การปรับการรับประทานอาหาร ตามหลักการของการเกิดโรค การควบคุมอาหารในระดับปานกลางและความสมดุล ควรจัดอาหาร 3 มื้อต่อวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น ตามรายงาน นม ปลา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม หอมหัวใหญ่ สตรอวเบอร์รี ช่วยป้องกันลิ่มเลือดได้ดี

น้ำดื่มที่เพียงพอ ปริมาณการดื่มน้ำปกติในแต่ละวัน ควรสูงถึง 2,000 ถึง 2500 มิลลิลิตร สำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องดื่มน้ำให้มากขึ้น เลือดของผู้สูงอายุมีลักษณะข้น เหนียว จับตัวเป็นก้อนและจับตัวเป็นก้อนได้หลายระดับ การดื่มน้ำมากขึ้นคือ มีประโยชน์ในการลดความหนืดของเลือด ลดการเกิดลิ่มเลือดในสมอง มีลักษณะข้นเหนียว จับเป็นก้อน การดื่มน้ำมากขึ้นจะช่วยลดความหนืด และลดความเสี่ยงในการตรวจเลือดในสมอง

ในการเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา ควรเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา จำกัดการบริโภคเกลือ ทางที่ดีไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน และอาหารไม่ควรเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก การใช้สมองร่วมกับการทำงาน และการพักผ่อนไม่ควรนานเกินไป ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ควรใช้สมองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และควรพักประมาณ 10 นาที ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีควรใช้สมองประมาณครึ่งชั่วโมง และควร พัก 5 ถึง 10 นาทีเพื่อไม่ให้เมื่อยมากเกินไป

กฎแห่งชีวิต ผู้สูงอายุต้องมีชีวิตที่สม่ำเสมอ เพราะการปรับตัวทางสรีรวิทยา และการปรับตัวของผู้สูงอายุลดลง ชีวิตไม่ปกติ ทำให้เกิดความผิดปกติของการเผาผลาญได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลีกเลี่ยงการเข้านอน หลังอาหาร เลือดจะสะสมในกระเพาะอาหารและลำไส้หลังอาหาร เพื่อช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะย่อยอาหาร ในขณะที่ปริมาณเลือดในสมองค่อนข้างลดลง

กระแสเลือดจะช้า และเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย ดังนั้นทางที่ดีควรเข้านอนครึ่งชั่วโมงหลังอาหาร ตำแหน่งควรเปลี่ยนช้าลิ่มเลือดอุดตันในสมอง มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะเมื่อเข้าห้องน้ำ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดช้าในเว ลากลางคืน และตำแหน่งของร่างกายเปลี่ยนไป เมื่อตื่นนอน จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ และสมอง

เพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำ ตอนกลางคืนต้องตื่นช้า ควรใส่ใจตำแหน่งของร่างกาย เพื่อไม่ให้สมองขาดเลือด ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การปรับตัวของสภาพอากาศในผู้สูงอายุลดลง ทั้งความเย็นจัด และความร้อนสูงเกินสามารถเพิ่ม ความหนืดของเลือด และกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เกี่ยวข้อง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรวดเร็ว ควบคุมน้ำหนักและบริโภคไขมันในร่างกายมากเกินไป โดยการออกกำลังกาย เพื่อลดไขมันในเลือด และลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ระมัดระวังการใช้ยาเป็นเวลานาน ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคจิต ยาห้ามเลือด ยาขับปัสสาวะ ยาคลายร้อน

ยาต้านโรคหืด สามารถเพิ่มโอกาสของโรคหลอดเลือดสมองได้ การดูแลอารมณ์ควรมั่นคง รักษาอารมณ์ในแง่ดี เปิดใจกว้าง มีความสุขอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ไม่ดี ความโกรธ ความกังวล ความเศร้าโศก เพราะความเครียดทางจิตใจในระยะยาว และอารมณ์แปรปรวน ทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทได้ง่าย

ความผิดปกติของระเบียบควบคุมทางอารมณ์ ทำให้เกิดปัญหาหัวใจ สมอง และเลือดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง การบำบัดด้วย เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด ในสมองในผู้สูงอายุ สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ ก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โดยหลักจะมีวิธีการอ้างอิงดังต่อไปนี้ การยกและลดระดับการฝึกหายใจ การทำสมาธิแบบแนะนำโรคหลอดเลือดสมอง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต ในระยะเฉียบพลันหลักการคือ การปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในบริเวณสมองขาดเลือด ส่งเสริมการฟื้นฟูการทำงาน ของเส้นประสาทโดยเร็วที่สุด

บรรเทาอาการบวมน้ำในสมอง สำหรับผู้ป่วยที่มีพื้นที่กล้ามเนื้อหัวใจตายขนาดใหญ่และรุนแรง สามารถใช้การคายน้ำหรือยาขับปัสสาวะได้ ปรับปรุงจุลภาค เดกซ์แทรนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สามารถใช้เพื่อลดความหนืดของเลือด และปรับปรุงจุลภาค ผ่านหลอดเลือดดำในขณะที่เปลี่ยนปริมาณเดียวกันของของเหลว ให้ฉีดทางหลอดเลือดดำของเลือดของเหลว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขยายปริมาตร

กระแสเลือดจะช้า และเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย ดังนั้นทางที่ดีควรเข้านอนครึ่งชั่วโมงหลังอาหาร ตำแหน่งควรเปลี่ยนช้าลิ่มเลือดอุดตันในสมอง มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะเมื่อเข้าห้องน้ำ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดช้าในเว ลากลางคืน และตำแหน่งของร่างกายเปลี่ยนไป เมื่อตื่นนอน จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ และสมอง

เพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำ ตอนกลางคืนต้องตื่นช้า ควรใส่ใจตำแหน่งของร่างกาย เพื่อไม่ให้สมองขาดเลือด ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การปรับตัวของสภาพอากาศในผู้สูงอายุลดลง ทั้งความเย็นจัด และความร้อนสูงเกินสามารถเพิ่ม ความหนืดของเลือด และกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เกี่ยวข้อง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรวดเร็ว ควบคุมน้ำหนักและบริโภคไขมันในร่างกายมากเกินไป โดยการออกกำลังกาย เพื่อลดไขมันในเลือด และลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ระมัดระวังการใช้ยาเป็นเวลานาน ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคจิต ยาห้ามเลือด ยาขับปัสสาวะ ยาคลายร้อน

ยาต้านโรคหืด สามารถเพิ่มโอกาสของโรคหลอดเลือดสมองได้ การดูแลอารมณ์ควรมั่นคง รักษาอารมณ์ในแง่ดี เปิดใจกว้าง มีความสุขอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ไม่ดี ความโกรธ ความกังวล ความเศร้าโศก เพราะความเครียดทางจิตใจในระยะยาว และอารมณ์แปรปรวน ทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทได้ง่าย

ความผิดปกติของระเบียบควบคุมทางอารมณ์ ทำให้เกิดปัญหาหัวใจ สมอง และเลือดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง การบำบัดด้วย เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด ในสมองในผู้สูงอายุ สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ ก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โดยหลักจะมีวิธีการอ้างอิงดังต่อไปนี้ การยกและลดระดับการฝึกหายใจ การทำสมาธิแบบแนะนำโรคหลอดเลือดสมอง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต ในระยะเฉียบพลันหลักการคือ การปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในบริเวณสมองขาดเลือด ส่งเสริมการฟื้นฟูการทำงาน ของเส้นประสาทโดยเร็วที่สุด

บรรเทาอาการบวมน้ำในสมอง สำหรับผู้ป่วยที่มีพื้นที่กล้ามเนื้อหัวใจตายขนาดใหญ่และรุนแรง สามารถใช้การคายน้ำหรือยาขับปัสสาวะได้ ปรับปรุงจุลภาค เดกซ์แทรนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สามารถใช้เพื่อลดความหนืดของเลือด และปรับปรุงจุลภาค ผ่านหลอดเลือดดำในขณะที่เปลี่ยนปริมาณเดียวกันของของเหลว ให้ฉีดทางหลอดเลือดดำของเลือดของเหลว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขยายปริมาตร

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ   โรคไขมันในเลือดสูง ควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไร

กลับไปหน้าหลัก