โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

นักการตลาด เรียนรู้การเป็นนักการตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจของคุณ

นักการตลาด

นักการตลาด ในภาพรวมธุรกิจที่มีการแข่งขันในปัจจุบัน การต … Read more

อาหารบำรุงสมอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองที่ดีที่สุด

อาหารบำรุงสมอง

อาหารบำรุงสมอง สมองของมนุษย์ซึ่งมีเครือข่ายเซลล์ประสาทแ … Read more

ผู้จัดการ ทำความเข้าใจหลักการคิดและวิธีการทำงานของผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ การจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นความพยายามที่หลา … Read more

การควบคุมอาหาร วิธีควบคุมอาหารและรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง

การควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหาร การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่กา … Read more

 ซีสต์เต้านม ทำความเข้าใจความเสี่ยงของโรคมะเร็งหรือซีสต์เต้านม

 ซีสต์เต้านม

ซีสต์เต้านม สุขภาพเต้านมเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมา … Read more

เหนื่อยล้าเรื้อรัง เรียนรู้สาเหตุของความเหนื่อยล้าเรื้อรังและวิธีรับมือ

เหนื่อยล้าเรื้อรัง

เหนื่อยล้าเรื้อรัง ความเหนื่อยล้าเรื้อรังเป็นภาวะที่แผ่ … Read more

โรคอ้วนในวัยเด็ก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนในวัยเด็ก พร้อมอธิบาย

โรคอ้วนในวัยเด็ก

โรคอ้วนในวัยเด็ก โรคอ้วนในเด็กกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนทั่ว … Read more