โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

กระเพาะอาหาร ตัวกระตุ้นมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะ

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มาตรฐานการครองชีพของผู้ … Read more