โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

โรคหัวใจ รายละเอียดเบื้องต้นของโรคหัวใจชนิดใดที่ได้รับการวินิจฉัยในสุนัข

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เนื่องจากหัวใจใหญ่เต้นอยู่ในอกของสุนัขทุกตัว ซ … Read more