โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

การควบคุม อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ของเส้นเมอริเดียน

การควบคุม

การควบคุม ร่างกายโดยพื้นฐานแล้วเส้นเมอริเดียนของร่างกาย … Read more