โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

การวิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ CVP ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ของการวิเคราะห … Read more