โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

หลอดเลือดหัวใจ อธิบายการประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ ในการประเมินทางคลินิกของผู้ป่วย ที่มีภาว … Read more