โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ซี่โครง ความกว้างช่องว่างระหว่างซี่โครงและการเจริญเติบโตของการหดตัวของหัวใจ

ซี่โครง

ซี่โครง เอเพ็กซ์เอาชนะความสูงถูกกำหนด โดยขนาดของความผัน … Read more