โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ตับอักเสบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคตับอักเสบจากภูมิต้านตนเองเรื้อรัง

ตับอักเสบ

ตับอักเสบ การรักษาด้วยยาด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์ ช่วยยืดอาย … Read more