โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

อดอาหาร หลักการทั่วไปของการถือศีลอดและเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม

อดอาหาร

อดอาหาร ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีหลายวิธีในการอดอาหารเพื่ … Read more