โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ครรภ์ การกำหนดวันตั้งครรภ์ วิธีการตรวจหาการตกไข่ อธิบายได้ ดังนี้

ครรภ์

ครรภ์ ความปรารถนาที่จะมีลูกมีอยู่ในตัวเราโดยธรรมชาติ ผู … Read more