โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

น้ำตาลในเลือด การเปลี่ยนแปลงต่อมในร่างกายและระดับน้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือด การเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อในร่างกายของมา … Read more