โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ยารักษา แผลในช่องปาก เพื่อบรรเทาอาการปวด มีชนิดใดบ้าง

ยารักษา

ยารักษา แผลในช่องปาก ยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้สำหรับการรักษา … Read more