โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

พันธุกรรม อธิบายเกี่ยวกับตัวกระตุ้นมาลาเรียในเขตร้อนและโรคพยาธิร้ายแรงอื่นๆ

พันธุกรรม

พันธุกรรม รูปแบบการกลายพันธุ์ของเฮโมโกลบิน ที่อธิบายไว้ … Read more