โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ภาพ ที่จอประสาทตาของมนุษย์ การวิจัยเซลล์รับแสงของดวงตาและการประมวลผล

  ภาพ ที่จอประสาทตาของมนุษย์ ในนิยายวิทยาศาสตร์หรื … Read more