โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ความดันโลหิต อธิบายเกี่ยวกับความดันโลหิต และภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต ผู้หญิงที่เป็นโรคถุงน้ำหลายใบ PCOS สามารถเ … Read more