โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

สมอง อธิบายเกี่ยวกับการรักษารวมถึงวิกฤตของความดันโลหิตสูง

สมอง

สมอง วิกฤตความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตซิสโตลิกหรือไดแอส … Read more

โรคสมองพิการ แพทย์แนะนำให้ปฏิบัติตาม 2อย่างคืออะไรบ้าง?

โรคสมองพิการ สมองเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของร่างกายมนุษย์ … Read more