โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

มะเร็งปากมดลูก และการติดเชื้อเอชพีวี มีสาเหตุจากอะไรบ้าง?

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก การป้องกันโรค ไม่ให้กลายเป็นมะเร็งปากมดล … Read more