โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ฉลาม อธิบายฉลามใช้สนามแม่เหล็กเพื่อนำทางในทะเลและหมาป่าโจมตีบีเวอร์

ฉลาม

ฉลาม คนขับ Uber ส่วนใหญ่ต้องการสมาร์ทโฟนเพื่อไปยังจุดหม … Read more