โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

เคลื่อนไหว อธิบายการศึกษาการเคลื่อนไหวเชิงรุกและเชิงรับที่ข้อไหล่

เคลื่อนไหว

เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวต้องคำนึงว่าการเคลื่อนไหวอย่างแ … Read more