โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ติดเชื้อ การติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่มีอาการของการติดเชื้อต่างๆ ในร่างกาย

ติดเชื้อ

ติดเชื้อ เพื่อป้องกันพิษจากเชื้อรา WHO แนะนำ พัฒนาชุดมา … Read more