โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

แรงงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน

แรงงาน

แรงงาน ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม … Read more

เครื่องอบผ้า ลักษณะของเครื่องอบผ้าและความสามารถของเครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า เนื่องจากเครื่องอบผ้าอัตโนมัติช่วยให้กระบว … Read more