โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

วิตามินอี อธิบายมีคุณสมบัติอย่างไร สรรพคุณและความสำคัญต่อร่างกาย

วิตามินอี

วิตามินอี เรียกว่า วิตามินของเยาวชนโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็น … Read more

กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจตาย อธิบายอาการที่อาจจะมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ในเดือนนี้ผู้ป่วยกล้ามเนื … Read more