โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

แผ่นดินไหว อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกุญแจสู่แผ่นดินไหวที่ลึกมาก

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว ตามแบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหว … Read more