โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

โรคถุงลมโป่งพอง ในผู้สูงอายุ วิธีการรักษาและป้องกันโรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง ในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต … Read more