โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

Dysentery หรือ โรคบิดจากแบคทีเรีย มีวิธีการป้องกันและข้อห้ามในการรับประทานอาหารอย่างไร?

Dysentery หรือ โรคบิดจากแบคทีเรีย มีวิธีการรักษาอย่างไร … Read more