โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ไข้เหลือง ระยะเวลาของการติดเชื้อ และอาการของผู้ป่วย

ไข้เหลือง

ไข้เหลือง เป็นโรคติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อโดยยุง อาการ … Read more